Transforaminal epidural steroid inyeksiyası və İntradiskal ozon inyeksiya prosedurları
Prosedurlar

Transforaminal epidural steroid inyeksiyası və İntradiskal ozon inyeksiya prosedurları